Vision & Framtid

Handelsstaden Kristianstad AB

Under 2011 gick Kristianstads kommun, Handelsföreningen och Fastighetsägarna samman för att jobba med centrumutveckling under namnet Handelsstaden Kristianstad AB. Organisationen arbetar med att utveckla stadskärnans dragningskraft, skapa förutsättningar för en gynnsam utveckling av stadens näringar och att stärka fastighetsvärdena. En viktig fråga för Handelsstaden Kristianstad är att utveckla stadskärnans utbud av handel, caféer och restauranger. Handelsstaden Kristianstads operativa arbete ser i fyra arbetsgrupper med fokusområde: Tillgänglighet, Marknadsföring, Tryggt & Säkerhet samt Rent & Snyggt.

Under 2011 gick Kristianstads kommun, Handelsföreningen och Fastighetsägarna samman för att jobba med centrumutveckling under namnet Handelsstaden Kristianstad AB. Organisationen arbetar med att utveckla stadskärnans dragningskraft, skapa förutsättningar för en gynnsam utveckling av stadens näringar och att stärka fastighetsvärdena. En viktig fråga för Handelsstaden Kristianstad är att utveckla stadskärnans utbud av handel, caféer och restauranger. Handelsstaden Kristianstads operativa arbete ser i fyra arbetsgrupper med fokusområde: Tillgänglighet, Marknadsföring, Tryggt & Säkerhet samt Rent & Snyggt.

Vision

Handelsstaden Kristianstad verkar för att Kristianstad centrum ska vara Sveriges mest trivsamma handelsplats och att stadskärnan är en stark, levande och attraktiv mötesplats där stadens traditioner möter framtiden.

Strategi

Handelsstaden Kristianstad AB arbetar aktivt för ett brett utbud av handel, servicenäring, aktiviteter och kulturupplevelser i centrum för alla åldersgrupper i nära samarbete med stadens alla aktörer.

Vi har flera fokusgrupper och arbetar med Purple Flags verktyg och processer.

Uppdrag

Handelsstaden Kristianstad AB arbetar för att stärka Kristianstad stadskärna.

Handelsstaden Kristianstad AB:s arbete ska bidra till att fler besöker staden, att fler visar intresse för att bosätta sig i kommunen och till en ökad omsättning inom handeln och besöksnäringen.

Statistik 2018

  • Utsedd till Sveriges tredje bästa Cityhandel genom tidningen market.
  • Total omsättning 2 236 000 000 kr
  • Omsättningsförändring +1,1%
  • Handelsindex 121 (Handelsindex är ett mått som visar relationen mellan vad invånarna i kommunen konsumerar och vad butikerna på orten faktiskt omsätter. Är index 100 är konsumtionen och omsättningen likställda.)
  • Antal anställda i stadskärnan 1403 st
  • Verksamheter 310 st

Källa: HUI och Cityklimatet genom WSP