För våra medlemmar

Medlem

Denna sida håller på att uppdateras!

Här har vi samlat en massa bra information för dig som är medlem i Handelsstaden Kristianstad.

Handelsstaden Kristianstad gör stadskärnan ännu mer attraktiv
Det är nu sex år sedan Kristianstads kommun, handlare och fastighetsägare bildade Handelsstaden Kristianstad AB för att med ett starkt mandat skapa ett fungerande trepartssamarbete och stärka och utveckla stadskärnan som ett kommersiellt centrum och mötesplats för boende och besökare. Kvittot på gott samarbete fick vi när vi 2014 blev Årets stadskärna. Genom samarbetet mellan parterna har du möjlighet att påverka aktiviteter, miljön och utvecklingen i Handelsstaden Kristianstad. I Handelsstaden Kristianstad samlar vi alla som har passion för stadskärnan och vill göra staden mer attraktiv!

 

Snabblänkar