En stad i förändring

Publicerat: 15 augusti - 2019

En stad i förändring

Efter veckans nyheter om butiksnedläggningar pratas det åter mycket om oron kring stadskärnans utveckling – med all förståelse. I takt med att större butiker beslutat sig för att lägga ner är det viktigt att reflektera över den förändring vi befinner oss i. Med förändrande köpvanor, växande e-handel och rejält utökade handelsytor börjar stadskärnan anta en ny form.

Det är också viktigt att reflektera över förändringen som global och inte specifik för Kristianstad, även om den är tydligt märkbar i vår stad. Över hela världen ser vi stora företag anta nya koncept och nysatsa med exklusivitet och stora nedskärningar. E-handeln stod 2018 för 10% av all handel – det innebär att 90% fortfarande sker i fysisk butik. Enligt rapporter kommer E-handeln år 2030 stå för 26-32%. 

Näringen kommer därför behöva omformas för att anpassa sig efter nya köpbeteenden för att erbjuda något unikt. Man kan inte konkurrera ut E-handeln med en likadan vara. Den verkliga upplevelsen med god service, unika upplevelser och det personliga bemötandet går däremot inte att ersätta. Globalt kommer vi att se en våg av förändringar i koncept även i de största av kedjor, och det är viktigt att våga följa den strömmen. Med detta sagt är en omnikanalstrategi av värde – att lyckas sälja både i butik och på nätet. Över hälften av alla kunder har gjort sin research på nätet, och det är upp till näringen vad den fysiska upplevelsen innebär och kan erbjuda. I detta har fastighetsägarna en mycket viktig roll. För att attrahera nya koncept i staden måste man vara flexibel och tänka långsiktigt och ändamålsenligt. Enligt Kristianstadsbladet lägger H&M ned sin verksamhet i befintlig lokal på grund av att de klassiska lokalerna på Östra Storgatan inte längre håller för deras nya butikskoncept.

Som en del i ledet behöver Kristianstad Kommun arbeta mer tvärorganisatoriskt kring centrumfrågor med stort fokus på större satsningar för att kunna ta en stark riktning. Likväl behöver man se över rutiner och riktlinjer för att kunna möta förändringen. Visionsarbetet “ En levande stad” som påbörjades vid årsskiften för att skapa tydliga mål och visioner för staden växlas nu upp och går in i en ny fas.

Under sommaren 2019 har vi visat på vad en stadskärna kan erbjuda som inte kan utfasas av E-handel eller externa köpcentrum. En livlig stadsfestival med uppskattningsvis 80 000 besökare, sköna musikkvällar på Stora Torg med fulla uteserveringar och shoppingkvällar längs våra vackra gator där vi gått ihop med näringen för att erbjuda något unikt. Och det är något som inte heller kan tas ifrån staden. Det är på den vägen vi kommer fortsätta – tillsammans med näringen visar vi på verkliga upplevelser och berättelser! Som ett led i arbetet med en attraktiv stad efter 17:00 jobbar vi långsiktigt med Purple Flag för ökad kvällsekonomi. 

Det är nu i högsta grad viktigt att kommun, fastighetsägare och näring står starka tillsammans och jobbar framåt för en attraktiv stadskärna. Och precis lika viktigt är det att våra kunder fortsätter att välja att handla lokalt. Ta den där omvägen till stan för shoppingen, delta i evenemang och upptäck på nytt vad Kristianstad city har att erbjuda. Vi bevittnar en stad i förändring – men centrum – hjärtat, kommer alltid finnas kvar. Det är upp till oss alla vad vi väljer att göra med den.

Vi kommer uppdatera er kontinuerligt om vårt arbete framåt i våra kanaler och vill gärna höra era tankar och idéer kring utvecklingen av stadskärnan. För dig som jobbar i centrum men som ännu inte är medlem – stötta vårt arbete genom att bli del av Handelsföreningen. Mer info hittar du på vår hemsida. 

Vi önskar dig en fortsatt skön sommar!

Handelsstaden Kristianstad

Publicerat: 14 augusti - 2019

Projekt: En Levande Stadskärna

Projektledare: Cecilia Isberg

Vi lever i en tid av förändring. Det gör att också vår stad behöver förändras. Projektet En levande stadskärna syftar till att tillsammans skapa en levande och attraktiv handelskärna redo att möta framtiden.

Den digitala handeln växer och tar allt fler marknadsandelar, våra handelsvanor förändras – och därmed behöver också vi förändras.

I princip alla stadskärnor står i dag inför samma problematik som innerstaden i Kristianstad har: Den fysiska handeln har en utmaning att möta, verksamheter har försvunnit, det finns ett flertal tomma butikslokaler och en generell osäkerhet över vart vi är på väg.

Tanken med projektet En levande stadskärna är att skapa förutsättningar för att möta framtiden. Med en gemensam vision och handlingsplan kan vi öka attraktiviteten och skapa en innehållsrik och levande stadskärna för såväl medborgare som besökare. Mål är att få in fler till stadskärnan, och att öka bredden i den mix av verksamheter och service som erbjuds.

I projektet ska man heller inte glömma att vi blir flera: Det pågående arbetet med att utveckla och förtäta de centrala delarna i Kristianstad genom såväl bostäder som arbetsplatser gör att förutsättningar och behov förändras i stadskärnan.

Projektet är initierat av och drivs av Kristianstad kommun (såväl tillväxtavdelningen som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och C4 Teknik är involverade i projektet), men i nära samarbete med Handelsstaden, näringsidkare och fastighetsägare. Tanken är också att försöka nå ut och få in förslag och tankar från medborgarna om hur man vi se sin stad utvecklas.

För det är viktigt att vi gör det här tillsammans: Det är genom samarbete vi kommer att lyckas, och det är den gemensamma kraften som gör oss starka.

Läs Projektet En Levande Stadskärna
Läs mer om vår Vision & Framtid

Publicerat: 26 oktober - 2018

Attraktivare Kristianstad ett Purple Flag projekt

Den orangea staden Kristianstad kan lägga ännu en färg till sin palett och får nu även segla under lila flagg.
Kristianstad har blivit en av de städer i världen som har fått certifieringen Purple Flag för sitt arbete med att göra stadskärnan tryggare och trevligare även på kvällstid.
För att nå en Purple Flag-certifiering krävs ett samarbete på bred front med målet att skapa en tryggare och trevligare stad. Sedan Kristianstad fick utmärkelsen Årets stadskärna 2014 har utvecklingsarbetet fortsatt med särskilt fokus på hur centrum ska kunna locka till sig fler besökare även på kvällstid och kännas levande, tryggt och attraktivt också när mörkret har fallit.
I förlängningen handlar Purple-Flag-processen om att skapa grogrund för ökad tillväxt, mer sysselsättning och bättre lönsamhet för företag som etablerar sig i stadskärnan. Med en starkare kvällsekonomi får centrum bättre uthållighet och blir som helhet mer attraktivt för invånare och besökare.