Framtidens handelsstad
tar form. Häng med!

Det är mycket spännande som händer i Kristianstad just nu, när staden satsar för att möta framtiden. Klickar du på denna symbol på kartan kan du läsa mer om vad som är på gång just där. Med hjälp av kartan får du också en överskådlig bild över aktuell och prognostiserad trafik- och parkeringssituation.

Mobilapp

App för iPhone
och Android

Med appen får du snabbt en överblick över parkeringsläget och trafiksituationen direkt
i din mobil. Appen är gratis och finns att ladda
ner på App Store och Google Play. Sök på
"Parkera i Kristianstad". Applikationen är
framtagen av Handelsstaden Kristianstad.

FOJAB arkitekter