För våra medlemmar

Medlem

Här har vi samlat en massa bra information för dig som är medlem i Handelsstaden Kristianstad.

Handelsstaden Kristianstad gör stadskärnan ännu mer attraktiv
Det är nu sex år sedan Kristianstads kommun, handlare och fastighetsägare bildade Handelsstaden Kristianstad AB för att med ett starkt mandat skapa ett fungerande trepartssamarbete och stärka och utveckla stadskärnan som ett kommersiellt centrum och mötesplats för boende och besökare. Kvittot på gott samarbete fick vi när vi 2014 blev Årets stadskärna. Genom samarbetet mellan parterna har du möjlighet att påverka aktiviteter, miljön och utvecklingen i Handelsstaden Kristianstad. I Handelsstaden Kristianstad samlar vi alla som har passion för stadskärnan och vill göra staden mer attraktiv!

Vision
”Handelsstaden Kristianstad verkar för att Kristianstad centrum ska vara Sveriges mest trivsamma handelsplats och att stadskärnan är en stark, levande och attraktiv mötesplats där stadens traditioner möter framtiden”

Service
Vi hjälper till i de flesta frågor, oavsett om det är viss information du söker, tillstånd för gatupratare och evenemang, vill byta lokal eller bara vill bolla tankar och idéer.

Arrangemang
Vi genomför både mindre och större arrangemang i stadskärnan i samarbete med andra aktörer. Vårt mål är att det ska vara säljökande aktiviteter för dig genom att locka till oss fler besökare och göra deras vistelse i staden längre.

Nyhetsbrev och nätverk
Genom nyhetsbrev, mailutskick och medlemsträffar får du information om vad som är på gång och kan på så vis engagera dig och anpassa din verksamhet i god tid.

Gemensamt presentkort
I mars 2015 lanserades ett gemensamt digitalt presentkort i samarbete med Galleria Boulevard. Kortet gäller endast i Handelsföreningens medlemsbutiker och i gallerian. Detta har blivit en succé, 2016 fördubblades försäljningen!

Attraktivare Kristianstad
Arbetet med en attraktiv och levande stadskärna i Kristianstad fortsätter efter att vi 2014 blev årets stadskärna – vilket visar att vi har lyft stadskärnan och har en bra organisation.

Åtgärdsplan
Här kan du läsa om Handelsstadens Åtgärdsplan som togs fram våren 2017

LADDA NER PDF: Åtgärdsplan

Hösten 2017 satsar vi på en gemensam process i utvecklingsarbetet för att bli ännu bättre och starkare.

Diskussion & arbetsgrupper
Som medlem har du möjlighet att vara med och påverka vår framtid och utveckling. Vi arbetar i dag i 5 stycken arbetsgrupper, rent & snyggt, Tillgänglighet, tryggt & säkert, marknadsföring och etableringsgrupp. I varje grupp sitter tjänstemän från kommun, fastighetsägare och representanter från näringslivet allt för att få till bra dialoger och samsyn för att utveckla staden och bli ännu bättre.

-Rent och snyggt
Vi arbetar för att förbättra stadsmiljön vad gäller belysning, utsmyckning, parkering, enhetliga gatupratare och uteserveringar och motverka skadegörelse och nedskräpning.

Gatupratare
Syftet med riktlinjerna är att skapa ett enhetligt och snyggt intryck i gågatumiljön men också att tillgänglighetsanpassa innerstaden för exempelvis synskadade.

Riktlinjer:

Modell: Citysign, http://www.arkitektkopia.se/produkter/gatupratare/
format: 50×70 alternativt 70×100
färg: skiffergrå (Kristianstadsgrå) Färgkod: RAL 7015
antal: 1 st/butik
placering: i möbleringszonen.
tillstånd: tillståndet söks hos polisen, 700kr/år: https://polisen.se/Service/Tillstand/Anvandande-av-offentlig-plats/

-Tillgänglighet
Ett öppet city är viktigt och vi arbetar för gemensamma öppettider, att det ska vara lätt att parkera och förbättrad kollektivtrafik. Vi arbetar också för en bra och attraktiv butiksmix för att bibehålla handelsplatsen aktiv och spännande.

-Marknadsföring av stadskärnan
Som medlem får du en minisajt på vår nya hemsida som lanserades i maj 2017, affischer om vad som händer i city, vi syns på två helsidor i Open som kommer ut varje månad, Vi syns i Kristianstadsbladet på två helsidor/månaden. Under julen marknadsför vi oss via radio. Digital marknadsföring via Kristianstadsbladet och Nyheter24. Googleannonsering och sökoptimering via hemsidan. Sponsrade inlägg och frekvent uppdatering av sociala medier. Vi är med i Magasin Öresund som delas ut i Skåne och Köpenhamn, Kristianstads sommar magasin och Magasin Kristianstad med Åhus. Handlesstaden använder sig av fler och andra kanaler vid olika evenemang och specifika tillställningar. Men viktigast av allt är kanske ändå att vi talar gott om stadskärnan i press & med våra besökare!

-Tryggt & säkert
Juni-september 2017 testar vi på att ha Ordningsvakt på stan.

Säkerhetscertifiering av butiker – I samarbete med Polis och Räddningstjänst erbjuder vi kostnadsfri utbildning och säkerhetscertifiering av butiker enligt arbetsmiljökommitens 13-punktsprogram.

-Etableringsstöd
Ett intressant utbud med en bra mix av butiker är viktigt för en levande stadskärna. Vi kan vara bollplank till fastighetsägare i samband med etableringsfrågor, hjälpa nyetableringar hitta lämpliga lokaler och att komma till rätta.

Tillsammans blir vi starkare
Oavsett om du har verksamhet i city eller inte, berörs du av hur levande och attraktiv vår stadskärna är. Vem som helst som vill bidra till en fortsatt positiv utveckling är välkommen som medlem!

Kontakta info@handelsstaden.com för mer information!

Rånen mot handeln
Rånen mot handeln och dess anställda fortsätter. Det är vanligt att vapen och andra tillhyggen används. Aktiva åtgärder behövs för att skapa trygga butiksmiljöer. Brottsförebyggande rådet (Brå), Rikspolisstyrelsen och Handelns Arbetsmiljökommitté har därför gemensamt tagit fram programmet Skydd mot rån i handeln, ladda ner PDFen geneom att klicka här!