Det är alltid nära till Kristianstad city

Buss & tåg

Det är lätt att åka till, inom och från kommunen. Läs mer på kommunens hemsida eller Skånektrafikens hemsida Skånetrafikens hemsida